Gearkomsteskema en Beslutelisten

Troch op de titel fan de gearkomste te klikken fine jo de wurklist. As in gearkomste yn it ferline plak fûn hat, stiet de beslutelist ûnder de titel. De beslutelist en it ferslach fan de foarige riedsgearkomste fine jo by de stikken foar de kommende gearkomste.

Nederlânske tekst

Nederlânske tekst 'Gearkomsteskema en beslutelisten'.

Kalender
<< < oktober 2017 > >>
M D W D V Z Z
1
2
3
4 5 6 7 8
9
10
11
12
13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
31

Legenda:

  • Vandaag
  • Vergaderingen gepland
  • B&WB&W
  • Bezw.com.Bezwarencommissie
  • HCWHerindelingscommissie Waadhoeke
  • WelstandWelstandscommissie
  • RûnteRûntepetear